Jubel

  • FBG Duck - Slide

    Denne sangen handler visstnok om at Tee Grizzly er dum. Skikkelig dum. Jeg liker den likevel.